Home » Categories » PHONG THUỶ » 100 Câu Hỏi - Đáp Về Phong Thủy Nhà Ở Hiện Đại

100 Câu Hỏi - Đáp Về Phong Thủy Nhà Ở Hiện Đại

100 Câu Hỏi - Đáp Về Phong Thủy Nhà Ở Hiện Đại

Nội dung chủ yếu của cuốn sách này liên quan đến nhiều phương diện như việc trang trí nhà cửa, biệt thự, phòng làm việc, cửa hàng, quán bar, quán trà, nơi vui chơi giải trí..., đồng thời xuất phát từ góc độ mỹ thuật hiện đại tiến hành phân tích và tổng kết toàn diện về vấn đề phong thủy của những phương diện kể trên.

 Cuốn sách này gồm 10 chương sau:

 • Chương 1: Hỏi - đáp về các khái niệm phong thủy
 • Chương 2: Hỏi - đáp thuật phong thủy trong ngoại cảnh nhà ở
 • Chương 3: Hỏi - đáp về thuật phong thủy trong cửa ra vào và cửa sổ
 • Chương 4: Hỏi - đáp về phong thủy huyền quan
 • Chương 5: Hỏi - đáp về thuật phong thủy cho phòng khách
 • Chương 6: Hỏi - đáp về phong thủy cho phòng ngủ
 • Chương 7: Hỏi - đáp về phong thủy phòng làm việc (thư phòng)
 • Chương 8: Hỏi - đáp về phong thủy phòng bếp và phòng vệ sinh
 • Chương 9: Hỏi - đáp về phong thủy phòng ăn
 • Chương 10: Những ví dụ điển hình của nhà ở của Trung Quốc hợp phong thủy

Link Download: https://licklink.net/Npw0RJ8qRCT

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 • Icon PDFExport to PDF
 • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
There are no related articles for this article.